Định suyễn hoàn

Định suyễn hoàn

369.000₫

Kha tử

Kha tử

100.000₫

Bắc Mộc Hương

Bắc Mộc Hương

130.000₫

Cốt Hồng Sâm Triều Tiên KYONGOKO

Cốt Hồng Sâm Triều Tiên KYONGOKO

2.000.000₫

Cam thảo

Cam thảo

100.000₫

Hồng Táo

Hồng Táo

130.000₫

Cốm Vị Thái

Cốm Vị Thái

70.000₫

Thấu cốt truy phong hoàn

Thấu cốt truy phong hoàn

100.000₫

Điều trị 2 - 5 ngày hết ho

Điều trị 2 - 5 ngày hết ho

360.000₫

Liệu trình thứ 3

Liệu trình thứ 3

360.000₫

Vị Lạc Tân

Vị Lạc Tân

70.000₫