BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Tags

Sự huyền bí của Kinh Dịch

Đăng bởi Ncs, Thạc sỹ, bác sỹ Tôn Mạnh Cường | 01/10/2018 | 0 bình luận

Hàng nghìn năm trước con người làm sao giải mã được bí mật của vũ trụ ?

Từ cổ đến nay, nhân loại luôn sử dụng các phương pháp để tìm hiểu sự huyền bí của vũ trụ, nhưng đến khoa học phát triển đạt đến mức độ cao ngày nay, vũ trụ vẫn là 1 dấu hỏi lớn đối với nhân loại . vậy tổ tiên của chúng ta hàng nghìn năm trước làm sao lại có thể giải mã được mật mã của thông điệp ?

 

Hà đồ - Lạc thư khời nguồn cho triết lý Kinh Dịch

 

Bởi vì tổ tiên dân tộc Trung hoa nắm được 3 chìa khóa, chìa khóa thứ nhất gọi là Bát quái Phục Hi. ở Trung Quốc hầu như ai ai cũng nhìn qua Bát Quái đồ, nhà nhà đều treo, chỉ có không hiểu rõ là làm cái gì. Không ngờ rằng, đó chính là chìa khóa vàng mở bí mật vũ trụ. Chúng ta vất vả nắm giữ tới 7000 năm, nhưng cuối cùng có ngộ được tác dụng thực sự của nó, luôn cho rằng đó là đồ chơi, có thể trừ tà, đến người nước ngoài cũng cho là người Trung quốc hồ đồ. Người nước ngoài hiện nay cũng treo Bát quái đồ, nhưng bạn hỏi họ tại sao, họ nhất định sẽ nói : đó là thú chơi của người Trung quốc các anh, Tôi làm sao biết được ?

 

 

Bát quái đồ Phục Hi nói cho chúng ta một bí mật cơ bản nhất của Vũ trụ, chúng ta dùng 2 chữ có thể nói hết nó, gọi là "Âm Dương". Hiện nay các nhà khoa học đã cảm nhận được, vật chất nhất định có nguyên tố cấu thành cơ bản nhỏ nhất, họ đã nói rất nhiều rất nhiều, nhưng cuối cùng lại không nói ra 2 chữ " Âm Dương" . Chúng ta cả ngày đến đêm đang nói " Âm Dương", nhưng chúng ta lại ngược lại không biết , đây chính là nguyên tố cấu thành cơ bản nhất của vạn vật trong vũ trụ.

 

 

Chìa khóa thứ 2, là 64 quẻ của Văn Vương. nó nói với chúng ta, Vũ trụ chỉ có 64 bí mật. mọi người nhất định sẽ nẩy ra nghi vấn : tại sao là 64 cái vậy ? không thể là 63 hoặc là 62 ? < Kinh Dịch > nói " Số" nói vô cùng nhiều, nhưng nếu dùng quan niệm số học hiện đại đển xem số của " Kinh Dịch", đó là sự khác biệt lớn rồi. Bởi vì số không phải ở chữ số, là số sinh mệnh, là con số sống động, không phải là con số chết. Có 1 câu nói vô cùng quan trọng : chuyện này chẳng qua chỉ là " 1 mà 2, hai mà 1" mà thôi. câu nói này mọi người thường nghe thấy được, chỉ là không quan tâm, cái gì gọi là 1 mà 2, hai mà 1? đợi khi nói đến Dịch số, chúng tôi sẽ nói rõ hơn.

64 quẻ chính là 64 bí mật của Vũ trụ, nó dùng chữ số để đại biểu. phàm là mật mã, tất nhiên không thể tách khỏi chữ số. Chúng ta các hộp két sắt dùng hiện nay đều dùng con số làm mật mã, nhưng con số nào là chết, một thì là 1, hai thì là 2, mà số của vũ trụ lại sống động là sự biến hóa.

 

 

Chìa khóa thứ 3, Khổng Tử cho chúng ta <Thập Dực>. Khổng Tử cắt < Thư>, < Thi>, ông ta cắt đi 1 phần lớn < Thượng thư>, < Kinh Thi> ; ông ta viết lại Lễ nhạc, sửa lại 1 bộ sách rất khó, gọi là < Xuân Thu> nhưng ông ta xem đến < Chu Dịch > lại rất cung kính ca ngợi.

< Chu dịch> sau khi viết xong, bao nhiêu người muốn thay đổi nội dung của nó, đều không thay được. Khổng Tử đương nhiên cũng có trách nhiệm, nếu trong đó có chỗ nào không đúng, ông ta sẽ phải cắt bỏ, thì phải thay. nhưng ta sau khi đọc hết, cảm thấy kinh nể chỉ kính tán thưởng < Chu Dịch> mà còn khoác lên cho Kinh Dịch 10 đôi cánh, chúng ta gọi nó là <Thập dực>. Khổng Tử hy vọng < Chu Dịch> có thể bay lên được, rất tiếc cho đến hiện nay, bất luận dùng phương pháp gì chúng ta đều không phủ nhận được.

Nhưng xét từ tình hình hiện nay, chúng ta phải tự bước trên con đường tiếp theo, Vậy dựa vào cái gì để bước tiếp? chính là bộ Chu Dịch Thập dực này, Chúng ta có thứ bảo bối tốt như vậy, nhưng tự chúng ta đang ngủ quên mà không tỉnh dậy được. Sau bao nhiêu năm ngủ say, nay là lúc nên tỉnh lại rồi.

Người dịch Tôn Mạnh Cường

几千年前怎么破解宇宙的密码

自古以来,人类一直在使用各种方法去探索宇宙的奥秘,但是直到科技高度发达的今天,宇宙对于人类仍然是一个巨大的问号。那么我们的老祖宗在几千年之前,怎么能得到破解邮政的密码呢?

因为我们中华民族的祖先得到了三把钥匙,第一把钥匙,叫做伏羲八卦。在中国,几乎人人都看过八卦图,家家户户也都挂过,只是搞不清楚那是做什么的。殊不知,那正是一把打开宇宙密码的金钥匙。我们在受伤拿了七千年,却始终没有悟到它真正的作用,总以为那是很好玩的,可以辟邪的,连外国人也跟着我们糊里糊涂的。外国人现在也挂八卦图,但是你问他为什么,他一定会说:那是你们中国人的玩意,我怎么会知道?

伏羲的八卦图告诉我们一个宇宙最基本的秘密,我们用两个字就把它讲完了,叫做阴阳。现代科学家已经感觉到,物体一定有最小的基本构成元素,他们讲了很多很多,却始终讲不出阴阳这两个字来。我们一天到晚在讲阴阳,可是我们反而不知道,这就是宇宙万事万物最基本的构成元素。

第二把钥匙,是文王六十四卦。它告诉我们,宇宙只有六十四个密码。大家一定会产生疑问:为什么是六十四个呢?不可以是六十三个吗?不可以是八十二个吗?《易经》讲讲的非常多,但是如果用我们现代的数学观念来看《易经》的数,那就差太多了。因为数不等于数字。数是有生命的,是活的,不是死的。有一句话非常重要:这件事情不过是一而二,二而一而已。这句话大家经常听到,只是没有在意。什么叫:一而二,二而一?等讲到易数的时候,我们会把它说清楚。

六十四卦就是宇宙的六十四个密码,它是用数字来代表的。凡是密码,必定离不开数字。我们现在所用的保险箱都是用数字做密码的,但是哪个数字是死的,一就是一,二就是二,而宇宙的数是活的,是变化的。
第三把钥匙,是孔子给我们的《十翼》。孔子删《书》、《诗》,他把《尚书》、《诗经》删了一大部分;他制定礼乐,修了一部很难的书,叫《春秋》。但是他看到《周易》,却是很恭敬地赞美。

《周易》成书后,多少人想动它的一个字,都动不了。孔子当然也有责任,如果其中真的有不对的地方,他就要删,就要改。可是他读完以后,肃然起敬,赞《周易》,而且替《周易》装上十只翅膀,我们称之为《十翼》。孔子希望《周易》能飞起来,可惜到现在,无论用什么方法,我们都不反对。

可是,从目前的形势来看,下面的路要靠我们自己来走。靠什么走?就是这部有十只翅膀的《周易》。我们有这么好的宝藏,可是我们自己睡着了,醒不过来。沉睡这么多年,现在是该醒的时候了。

 

Bình luận của bạn

https://www.vietyduong.net/
0911.806.806